Advanis Logo

Integritetspolicy

Senast uppdaterad: den 3 maj 2023.

Integritetspolicy
Uppgifterna i denna policy gäller ditt deltagande i enkäten. Genom att delta i denna enkät samtycker du till villkoren i vår integritetspolicy, samt till att dina personuppgifter samlas in och används i enlighet med villkoren som uppställs i denna policy.

Deltagande i en undersökning

Har du blivit inbjuden att delta i en undersökning som genomförts av Advanis? Vi tackar dig för ditt deltagande. Advanis har fått förtroende av företag inom den privata sektorn och organisationer inom den offentliga sektorn som genomför undersökningar för att förstå mer om konsumenter och allmänheten. Dina svar kommer att hjälpa dessa organisationer att bättre betjäna allmänheten i framtiden.

Dina svar är konfidentiella och kommer att kombineras med andra svar för att rapporteras som en sammanlagd grupp. Integritet är mycket viktigt för oss. Om du har några frågor om undersökningen kan du kontakta oss via den e-postadress som anges i din enkät eller genom att skicka ett e-postmeddelande till privacy@advanis.net.

Vi fick först Gold Seal-status av Canadian Market Research and Intelligence Association 2009. Sedan 2019 är vi medlemmar i Canadian Research Insights Council och följer dess höga standarder i all vår forskning.

Svarandens rättigheter

Som medlem av Canadian Research Insights Council följer vi dess normer.  Dessa rättigheter är en viktig del av CRIC:s standarder eftersom de gör det möjligt för kanadensarna att veta att vi menar allvar med vårt åtagande att respektera deras rättigheter som deltagare i forskningsprojekt, och de kommer att kunna skilja bättre mellan legitim forskning och bedräglig försäljning under täckmantel av forskning.

Läs igenom standarderna här.

Uppgifter som samlas in genom vår webbplats
Dina personuppgifter behandlas av Advanis med de högsta sekretessrelaterade standarderna. Enkätsvar kommer att grupperas med andra deltagares svar och dina personuppgifter kommer enbart att användas för de syften som anges i enkäten. Personlig information kan samlas in för att vi ska kunna kontakta dig om du vill delta i framtiden eller för att vi ska kunna ge dig ett arvode för ditt deltagande. Vi kommer inte att använda dessa uppgifter för några andra syften än sådana som överensstämmer med marknadsundersökningskrav, riktlinjer och gällande lag. IP-adresser samlas in i vissa undersökningar i det enda syftet att fastställa respondentens land. Detta görs för att säkerställa kvaliteten och integriteten hos de uppgifter som tillhandahålls våra kunder.

Vi kommer endast att dela dina personuppgifter och enkätsvar med sponsorn till denna undersökning om du specifikt samtycker till det, eller begär att bli kontaktad av sponsor, eller om du i vissa fall, inte väljer alternativet att välja bort detta, som kan utgöra en del av enkäten. I dessa fall kommer informationen som du samtycker till att vidarebefordra att ges till sponsorn. Personuppgifter som samlas in för en studie kommer att rensas från Advanis servrar när de inte längre behövs.

Röjande till tredje part
Undersökningssponsorn och Advanis kommer inte att dela med sig av eller sälja dina enkätsvar eller dina personuppgifter till något företag eller till någon person. Rimliga steg har vidtagits för att förhindra att dina personuppgifter röjs av misstag, och uppgifterna förvaras säkert på ett internt nätverk som skyddas av brandvägg.

Säkerhet
Personuppgifter som tillhandahålls Advanis i denna enkät vidarebefordras till en säker server med hjälp av krypterade överföringar. Advanis använder 128 bit-kryptering eller högre för att säkerställa att dina personuppgifter skyddas mot att fångas upp på en rimlig skyddsnivå. 

Kakor
Vi använder kakor och liknande medel sparsamt och endast för kvalitetskontroll, validering och för att förhindra störande, upprepande kartläggning. Du kan konfigurera din webbläsare till att meddela dig när kakor placeras på din dator. Du kan även radera kakor genom att justera dina webbläsarinställningar.

Intern användning
Övrig information som samlas in används för att övervaka trafikflöde på vår webbplats för en bättre hantering av webbplatsen och för att säkerställa att innehållet är användbart. Denna information associeras inte med dina personuppgifter när du väl har fyllt i och slutfört enkäten.

Ändringar av denna policy
Ovannämnda policy är i kraft sedan den 1 november 2003. Vi förbehåller oss rätten att ändra denna policyförklaring när som helst genom att lägga upp den reviderade policyn på denna webbplats. Denna förklaring och policyerna som beskrivs häri syftar inte till att skapa och skapar inte några kontraktsenliga eller rättsliga rättigheter för någondera part eller för en sådan parts räkning.

Kontaktuppgifter
Om du behöver ytterligare information om denna Integritetspolicy, eller har några frågor gällande denna enkät och skyddet av dina personuppgifter, skicka då din begäran till:

  • • E-postadressen som tillhandahålls i enkäten och/eller e-postinbjudan.
    or
  • • Du kan alternativt skicka din begäran tillsammans med den ursprungliga e-postinbjudan (i tillämpliga fall) med hjälp av en av följande metoder.

Via e-post:
privacy@advanis.net

Via post:
Privacy Director
Advanis
Suite 200 Sun Life Place
10123 99 Street
Edmonton AB T5J 3H1
Kanada