Personvernerklæring

Sist oppdatert: 3. mai 2023

Personvernerklæring
Disse opplysningene gjelder for deltakelsen din i denne undersøkelsen. Ved å delta i denne undersøkelsen, godtar du vilkårene til personvernerklæringen vår, og samtykker i innsamling og bruk av personopplysningene dine i henhold til de angitte betingelsene i denne erklæringen.

Deltakelse i en undersøkelse
Har du blitt invitert til å delta i en undersøkelse som utføres av Advanis? Vi takker for din deltakelse. Advanis benyttes av private selskaper og offentlige organisasjoner til å utføre undersøkelser, for å forstå mer om forbrukere og allmennheten. Svarene dine vil hjelpe disse organisasjonene med å betjene sitt publikum bedre i fremtiden.

Svarene dine er konfidensielle og kombineres med andre svar for å rapporteres som en samlet gruppe. Personvern er veldig viktig for oss. Dersom du har spørsmål om undersøkelsen, kan du kontakte oss via e-postadressen oppgitt i undersøkelsen eller ved å sende en e-post til privacy@advanis.net.

Vi oppnådde Gold Seal-status fra Canadian Market Research and Intelligence Association i 2009. Siden 2019 har vi vært medlem av Canadian Research Insights Council og følger deres høye standard i alle våre undersøkelser.

Respondentens rettigheter
Som medlem av Canadian Research Insights Council følger vi deres standard. Disse rettighetene er en viktig del av CRICs standarder, siden de forteller kanadiere at vår forpliktelse innen å respektere deres rettigheter som forskningsprosjektdeltakere tas seriøst, og at det vil gjøre dem i stand til å skille bedre mellom legitime undersøkelser og salg som er fordekket i form av uredelige undersøkelser.

Se gjennom standardene her.

Data innsamlet på nettstedet vårt
Personopplysningene dine behandles i henhold til Advanis’ høyeste standarder for taushetsplikt. Svar på undersøkelsen grupperes sammen med andre deltakeres svar, og personopplysningene dine vil kun brukes for de formål som er angitt i undersøkelsen. Personopplysningene vi innhenter lar oss kontakte deg for fremtidig deltakelse, eller si vi kan gi deg honnør for deltakelsen. Vi bruker ikke disse opplysningene til andre formål enn de som er i overensstemmelse med markedsundersøkelsens krav og retningslinjer, som tillatt av lovgivning. IP-adresser innhentes enkelte undersøkelser, det eneste formålet er å fastslå respondentens land. Dette gjøres for å sikre kvaliteten og integriteten til dataene som gis til kundene våre.

Vi vil kun dele personopplysningene- og svarene dine med sponsoren for denne undersøkelsen, hvis du godtar eller ønsker å bli kontaktet spesifikt av sponsoren, eller i enkelte tilfeller ikke velger Velg-bort-alternativet, som kan være en del av undersøkelsen. I slike tilfeller vil opplysningene som du godtar kan videresendes, bli oppgitt til sponsoren. Personopplysninger innhentet for en undersøkelse tømmes fra Advantis’ servere når de ikke lenger er nødvendige.

Tredjeparts offentliggjøring
Undersøkelsens sponsor og Advanis vil ikke dele eller selge svarene- eller personopplysningene dine med et annet selskap eller en annen person. Det har blitt iverksatt rimelige tiltak for å unngå utilsiktet offentliggjøring av personopplysninger, og dette håndheves på et sikkert, internt nettverk med brannmur.

Sikkerhet
Personopplysninger i denne undersøkelsen som er gitt til Advanis, videresendes til en sikker server via krypterte overføringer. Advanis bruker kryptering på 128-bit eller høyere for å sikre at personopplysningene dine er rimelig beskyttet mot avbrytelser. 

Informasjonskapsler
Vi bruker informasjonskapsler og andre lignende innretninger med måte, og kun for kvalitetskontroll, validering, og for å forhindre irriterende gjentakende undersøkelser. Du kan konfigurere nettleseren til å varsle deg når det legges inn informasjonskapsler på datamaskinen din. Du kan også slette informasjonskapsler ved å justere nettleserinnstillingene dine.

Intern bruk
Annen innsamlet informasjon brukes til å overvåke trafikkflyten på nettstedet vårt, slik at vi kan administrere nettstedet mer effektivt, og sørge for at innholdet er nyttig. Denne informasjonen knyttes ikke til personopplysningene dine når du har fullført undersøkelsen.

Endringer i denne erklæringen
Ovenfor nevnte policy gjelder fra og med 1. november 2003. Vi forbeholder oss retten til når som helst å endre denne policyerklæringen ved å publisere den reviderte policyen på dette nettstedet. Denne erklæringen og policyene som er beskrevet her, er ikke ment å gi eller gir noen kontraktsmessige eller juridiske rettigheter ovenfor eller på vegne av noen av partene.

Kontaktinformasjon
Hvis du trenger mer informasjon om denne personvernerklæringen eller har bekymringer angående denne undersøkelsen og beskyttelse av personopplysningene dine, kan du sende forespørselen til:

  • • e-postadressen som er angitt i undersøkelsen og/eller e-postinvitasjonen,
    eller
  • • alternativt kan du sende forespørselen sammen med den opprinnelige e-postinvitasjonen (hvis tilgjengelig) på en av følgende måter.

Via e-post:
privacy@advanis.net

Via brev:
Privacy Director
Advanis
Suite 200 Sun Life Place
10123 99 Street
Edmonton AB T5J 3H1
Canada